ASODAME - Associació de dones emprenedores de Barcelona

Comissions

LES COMISSIONS DE L'ASSOCIACIÓ DE DONES EMPRENDEDORES ODAME

En la direcció de l'Associació de Dones Emprenedores ODAME hi ha vuit grups de treball especialitzats que treballen amb la Junta Directiva en la presa de decisions i en les directrius i la cultura de l'Associació i en la realització de projectes. Vàrem començar a funcionar el 1994 i des d'aquesta data se n'han creat, organitzat i cessat segons les necessitats i estratègies de l'Associació de Dones Emprenedores ODAME i la'Assemblea General.

Totes es composen paritariament per sòcies i una dels seus integrants ha de formar part de la Junta Directiva, les seves tasques són convocar i dirigir les reunions i ser la seva portaveu davant la Junta Directiva de l'Associació.

Les Comissions també poden ser convocades per la Presidenta de l'Associació de Dones Emprenedores ODAME i mitjançant la petició de al menys dos dels seus membres.

Si qualsevol associada vol participar en les comissions es pot adreçar a la secretària Marta Segarra o a Xus Fuente per tal que ens hi posem a fer-les possibles.

COMISSIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Se n'encarrega d'establir els mecanismes necessaris per a que l'Associació tingui relacions fructuoses amb les institucions.

Lourdes Ribes (responsable)
Elena Mora, Anna Maria Pradell i Pepi Sánchez

COMISSIÓ D'ACTIVITATS
En el seu sí es programen les activitats de l'Associació, tant de tipus feiner, de representació, lúdiques i d'interacció del col·lectiu.

Tots els membres de la Junta hi participen
Xus Fuente

COMISSIÓ DE PROJECTES COMPARTITS
Té com a tasca avaluar projectes en que l'Associació pot participar o liderar, tant a nivell local, nacional o europeu, per la seva idoneïtat o per la seva conveniència.

Ana Maria Pradell - Nacional

Margarita Artal - Internacional

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
La imatge i els missatges que l'Associació treu ja sia internament com a la societat son canalitzats en aquesta comissió, a més de les accions publicitàries i la política que s'ha de seguir en matèria de comunicació.

Rosa Castells
Montse Líria

COMISSIÓ DE MEMBRES
En aquesta comissió es fa seguiment del grau de satisfacció de les sòcies actuals i es proporciona informació a emprenedores interessades en formar part de l'Associació.  Es promou la millor interacció constant entre les sòcies existents.

Temporalment assumida per la Presidenta: Mª Dolores Sanchez Tuduri amb el suport de Xus Fuente

COMISSIÓ D'INTENDÈNCIA
Aquesta comissió se n'ocupa de que les necessitats mínimes de funcionament d'organització, gestió i administració es compleixin.

COMISSIÓ DE MENTORATGE

Comissió destinada a la realització d'una activitat social per tal que dones interessades en rebre support d'Asodame, obtinguin accés a una persona Mentora entre les nostres associades.

Mª Dolores Sanchez Tuduri

Lourdes Ribes
Xus Fuente

COMISSIÓ D'IGUALTAT

Comissió responsable de mantenir la concienca de la desigualtat entre emprenedores i emprenedors en la societat actual i de impulsar un major reconeixement del talent, habilitats i generositat de les dones y la seva emprenedoria.

Margarita Artal


Comparteix: twitter facebook wikio myspace google reader yahoo delicious netvibes la tafanera digg technorati meneame wikio
© ASODAME Associació de dones emprenedores | asodame@asodame.com | nota legal
Moluanda Factoría DigitalMotorito, tu gestor de contenidos