Comissions

Comissions 2023-09-27T20:49:51+02:00

En la direcció de l’Associació de Dones Emprenedores ASODAME hi ha sis grups de treball especialitzats que treballen amb la Junta Directiva en la presa de decisions, en les directrius i la cultura de l’Associació i en la realització de projectes. Vàrem començar a funcionar el 1994 i des d’aquesta data se n’han creat, organitzat i cessat segons les necessitats i estratègies de l’Associació de Dones Emprenedores ASODAME i l’Assemblea General.

Totes es componen paritàriament per sòcies i una de les seves integrants ha de formar part de la Junta Directiva, les seves tasques són convocar i dirigir les reunions i ser la seva portaveu davant la Junta Directiva de l’Associació.

Les Comissions també poden ser convocades per la Presidenta de l’Associació de Dones Emprenedores ASODAME i mitjançant la petició de almenys dos dels seus membres.

Si qualsevol associada vol participar en les comissions, es pot adreçar a la secretària general o a Xus Fuente, per tal que ens hi posem a fer-les possibles.

COMISSIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Se n’encarrega d’establir els mecanismes necessaris perquè l’Associació tingui relacions fructuoses amb les institucions i altres associacions. Crear vincles, donar visibilitat i transmetre missatge i filosofia.

Elaboració de propostes i projectes per presentar en diferents convocatòries que puguin sorgir.
També formarà part d’aquesta comissió tot el que faci referència a projectes col·laboratius.

  • BPW
  • Copersona
  • PIMEC
  • Dona economia PIMEC
  • ICD / CNDC

 

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ: INTERNA I EXTERNA 

Té les funcions d’informar a totes les sòcies dels diferents actes i esdeveniments, donar visibilitat a les sòcies, definir la imatge corporativa i la política que s’ha de seguir en matèria de comunicació.


COMISSIÓ DE CAPTACIÓ I ACOLLIDA DE NOVES SÒCIES

Té com a funció establir un mecanisme i protocol d’acollida de noves sòcies, així com de la captació de noves. A la vegada ha de fer seguiment del grau de satisfacció de les sòcies actuals.


COMISSIÓ DE FORMACIÓ, COMISSIÓ D’IGUALTAT I MENTORIA

Responsable de mantenir el compromís en la igualtat en el teixit empresarial. Fer propostes de formació a les sòcies, tant subvencionades com bonificades, d’aquells aspectes que puguin ser d’interès per les sòcies (a ser possible impartides per sòcies). Transmetre coneixement i experiència d’empresàries veteranes a noves empresària. Mentoria de projectes liderats per dones.


COMISSIÓ D’ACTIVITATS
Té la funció de  programar les activitats de l’Associació, tant de tipus feiner, de representació, lúdiques i d’interacció del col·lectiu.

 

COMISSIÓ DE CAPTACIÓ DE FONS AMB PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Elaboració de pressupostos i projectes per presentar als diferents patrocinadors.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia. Si continúa navegando consideraremos que acepta su uso. Para obtener más información sobre las cookies de esta web, consulte nuestro documento Política de Cookies.    Ver
Privacidad