Comissions

Comissions 2017-12-20T09:36:38+00:00

En la direcció de l’Associació de Dones Emprenedores ODAME hi ha vuit grups de treball especialitzats que treballen amb la Junta Directiva en la presa de decisions, en les directrius i la cultura de l’Associació i en la realització de projectes. Vàrem començar a funcionar el 1994 i des d’aquesta data se n’han creat, organitzat i cessat segons les necessitats i estratègies de l’Associació de Dones Emprenedores ODAME i la’Assemblea General.

Totes es composen paritariament per sòcies i una dels seus integrants ha de formar part de la Junta Directiva, les seves tasques són convocar i dirigir les reunions i ser la seva portaveu davant la Junta Directiva de l’Associació.

Les Comissions també poden ser convocades per la Presidenta de l’Associació de Dones Emprenedores ODAME i mitjançant la petició de al menys dos dels seus membres.

Si qualsevol associada vol participar en les comissions es pot adreçar a la secretària o a Xus Fuente per tal que ens hi posem a fer-les possibles.

COMISSIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Se n’encarrega d’establir els mecanismes necessaris per a que l’Associació tingui relacions fructuoses amb les institucions.

Lourdes Ribes (responsable)
Elena Mora, Anna Maria Pradell i Pepi Sánchez

COMISSIÓ D’ACTIVITATS
En el seu sí es programen les activitats de l’Associació, tant de tipus feiner, de representació, lúdiques i d’interacció del col·lectiu.

Tots els membres de la Junta hi participen
Xus Fuente

COMISSIÓ DE PROJECTES COMPARTITS
Té com a tasca avaluar projectes en que l’Associació pot participar o liderar, tant a nivell local, nacional o europeu, per la seva idoneïtat o per la seva conveniència.

Ana Maria Pradell – Nacional
Margarita Artal – Internacional

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
La imatge i els missatges que l’Associació treu ja sia internament com a la societat son canalitzats en aquesta comissió, a més de les accions publicitàries i la política que s’ha de seguir en matèria de comunicació.

Rosa Castells 
Montse Líria

COMISSIÓ DE MEMBRES
En aquesta comissió es fa seguiment del grau de satisfacció de les sòcies actuals i es proporciona informació a emprenedores interessades en formar part de l’Associació.  Es promou la millor interacció constant entre les sòcies existents.

Temporalment assumida per la Presidenta: Mª Dolores Sanchez Tuduri amb el suport de Xus Fuente

COMISSIÓ D’INTENDÈNCIA
Aquesta comissió se n’ocupa de que les necessitats mínimes de funcionament d’organització, gestió i administració es compleixin.

COMISSIÓ DE MENTORATGE

Comissió destinada a la realització d’una activitat social per tal que dones interessades en rebre support d’Asodame, obtinguin accés a una persona Mentora entre les nostres associades.

Mª Dolores Sanchez Tuduri
Lourdes Ribes
Xus Fuente

COMISSIÓ D’IGUALTAT

Comissió responsable de mantenir la concienca de la desigualtat entre emprenedores i emprenedors en la societat actual i de impulsar un major reconeixement del talent, habilitats i generositat de les dones y la seva emprenedoria.

Margarita Artal