Nota legal

Nota legal 2017-12-20T12:28:43+00:00

El present Avís Legal regula l’accés i ús dels continguts i serveis accessibles per mitjà d’aquesta pàgina web www.asodame.com que ha estat creada i és titularitat de l’Associació de Dones Emprenedores ODAME (Operació de Detecció i Acompanyament de Dones Emprenedores). En endavant: ASODAME.
Accés a la Pàgina Web

L’usuari es compromet a utilitzar la Pàgina Web i els seus continguts de forma diligent, de conformitat amb la llei i el previst en aquest Avís Legal. L’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina Web en qualsevol manera que pugui impedir el seu normal funcionament o que pugui lesionar o causar danys a ASODAME, als altres usuaris o, en general, a qualsevol tercer.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que tots els elements de la Pàgina Web i cada un dels serveis prestats per mitjà d’aquella, la informació i materials continguts en ella, la seva estructura, la selecció, ordenació i presentació dels seus continguts estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial d’ASODAME o de tercers. A no ser que es compti amb l’autorització prèvia i expressa d” ASODAME, o a menys que resulti legalment permès, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, deixar, posar a disposició o permetre l’accés del públic per mitjà de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en aquest paràgraf.

Exoneració de responsabilitat

ASODAME es compromet a dur a terme tots els esforços necessaris per a garantir la disponibilitat i continuïtat de la Pàgina Web. No obstant, ASODAME no pot garantir un funcionament correcte, ininterromput i lliure d’errors en tot moment. Igualment, no controla ni garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius en els continguts o serveis prestats per mitjà de la Pàgina Web. ASODAME no controla ni fa propis, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles a pàgines web pertanyent o gestionades per tercers a les que l’usuari pugui accedir per mitjà de dispositius tècnics d’enllaç (“links”) des de la Pàgina Web.

Dades personals

D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals que faciliti l’usuari/a seran tractades de manera secreta i confidencial i la seva recollida te com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per ASODAME, així com tenir informats al usuari/es de les activitats de l’entitat. ASODAME en cap cas cedirà aquestes dades a tercers. Els fitxer on consten les dades personals han estat inscrits al Registre de Protecció de Dades.

Així mateix els informem de la possibilitat de exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de los dades personals enviant una carta a C/Viladomat 174, 5è – 08015 de Barcelona.

Associació de Dones Emprenedores ASODAME.

C/Viladomat 174, 5è. 08015 de Barcelona.

NIF: G 60801768

Registre d’Associacions:

© 2010 ASODAME.