Objectius i funcions

Objectius i funcions 2017-12-20T08:58:10+00:00

Reproducció exacta del Títol II dels estatuts

 1. Fomentar el desenvolupament i estudis que promouen l’estabilitat i consolidació de empreses creades per dones.
 2. Identificar iniciatives i accions innovadores a l’àrea de l’auto ocupació i de la creació de empreses.
 3. Col·laborar amb quantes Institucions i Organismes públics o privats tinguin entre els seus fins dinamitzar el desenvolupament econòmic.
 4. Incrementar i intercanviar coneixements i experiències realitzades en l’àmbit de la creació d’empreses.
 5. Participar, en la mesura de les seves possibilitats, en quants Congressos, Reunions o Simposis es celebrin sobre el tema tant a nivell internacional com estatal, regional o local.
 6. Fomentar i difondre quantes activitats es portin a terme l’Associació.
 7. Organitzar conferències i altres activitats adreçades a ajudar a les associades en tot el que sigui necessari per obtenir una major eficàcia en el desenvolupament de les seves activitats.
 8. Impulsar activitats de cooperació al desenvolupament i la solidaritat amb els països en vies de desenvolupament, amb especial èmfasi en la capacitació per a la gestió del potencial endògen local.

La sòcia d’ASODAME:

 • Pren responsabilitat professional en tots els nivells en l’economia, política i societat
 • Pensa i actua local, nacional i internacionalment
 • Participa fent contactes de xarxes, sent mentora i fent lobby
 • Gaudeix aprenent, emprenent i compartint
 • Treballa amb les entitats locals per a la millora de la situació de la dona emprenedora